Top Stories

Grid List

Emotions ran high on Friday 11 May 2018 when irate re-sidents from Mapoteng and Sesheng near Kathu burnt tyres as they protested against pre-paid services sus-pended by the Gamagara municipality for the non-pay-ment of property tax. The situation was contained by a strong police presence and fire fighting personnel. The mayor, the speaker and councillors also rushed to the area. Calm was restored when the services were re-connected. A solution to the problems were due to be discussed with a task team the following week.

Industrial action has halted traffic along a key road for moving semi-carbonate manganese ore from mines along the R31 between Hot-azel and Kuruman.
The R31 main road was blockaded on Tuesday morning 15 May 2018 by many trucks in a demonstration about a dispute over truck drivers' earnings. The R31 is used to trans-port huge volumes of manganese ore from several mines by road to-wards the coastal port situated near Port Elizabeth. Workers at the va-rious mines and residents of Hotazel were unable to use the road.
The relative strength of manga-
nese ore prices this year - in relation to last year - means exports are like-ly to be higher this year than in 2017 - a motivational factor for the truck drivers to demand higher wages.
A strong police presence was also on the scene of the industrial action.
The impact of the action will depend on the length of time of negotiations between the representatives of the truckers and the service companies that employ them. The truck drivers are campaigning for higher wages of R10 000 per month plus various al-lowances.
“It is premature to say what the im-plications will be. We should give it a
day or two but I am not concerned at this point – time will tell,” a source at a mining company said. Another source said the problem would be solved with no implications for the exports. “This is just normal indus-trial action, our operations are not impacted,” a source close to Kudu-mane Manganese Resources said. “This is to do with truckers and is not mining related.”
Miners South32, UMK and Tshipi were unable to comment when ap-proached.
Metal Bulletin

As niks op rekord gesê word, dink die publiek waarskynlik 'n mens staan koud teenoor die sigbare agteruit-gang van jou dorp”, is die opmerking wat die DA-raadslid, Mimi Swart, by navraag oor haar mening oor die toestand van Postmas-burg sê. “Intussen doen jy álles in jou ver-moë as opposisie raadslid, en gee jy dubbel soveel aandag aan 'n oorvloed individuele klagtes en eise om net die wiele aan die rol te hou en probleme tot die publiek se te-vredenheid aan te spreek,” sê sy.
Die probleme is egter besig om op ver-skeie gebiede te eskaleer en alhoewel daar deur sekere personeel van die munisipaliteit probeer word om dit die hoof te bied, raak dit al moeiliker, as gevolg van finansiële be-perkinge, in sekere afdelings die gebrek aan vermoëns, en van die personeel wat geen werksprestasie in hul afdelings lewer nie. Van bestuurskant word hierdie situasie aan-gespreek – die wil óf die daadwerklikheid om die situasie te normaliseer blyk 'n politieke probleem te wees, is haar mening.  
Strate
Normale gebruik van die meeste strate (hetsy teer- of grondstrate) is 'n onmoontlike oefenlopie. Om tussen diep gate deur te na-vigeer én nog ander verkeer in ag te neem verg bomenslike vermoëns en geduld.
Vullisprobleem
Die oorbeklemtoonde euwel raak ook net groter. Die goedbedoelde houers (con-tainers) wat in woongebiede geplaas is word ook net misbruik. In die dorpsgebied, waar vullis op Donderdae en Vrydae deur die Tsantsabane munisipaliteit verwyder word, is dié houers net vir tuinvullis en groot arti-kels geplaas. Dit voldoen aan 'n groot be-
hoefte en word waardeer, maar aangesien sommige inwoners hul huisvullis daarin stort, gooi rommelsnuffelaars die sakke buite uit om vir hulself ware te soek. Die iro-nie - die houers staan leeg en die rommel lê buite rond. Die euwel is dus die resultaat van verskeie inwoners en die snuffelaars.
Riooloorstromings
Soos daar reeds wyd verkondig word, dat die Noord-Kaap in “sy eie riool gaan ver-drink'' is 'n kras uitdrukking, maar as jy die omvang van rioolprobleme ook in jou eie dorp waarneem is dit 'n realiteit as daar nie drastiese stappe in plek kom nie.
In Kimberley het die DA leier, Andrew Louw, 'n persverklaring oor die omvang van die riooldilemma uitgereik. In ons eie dorp word daar na vele klagtes en maande se wagtyd, 'n reddingspoging ten opsigte van die riooloorlope aangewend.
Elektrisiteit
(Oor die Eskomsituasie word daar nou eers “geen sprak gesprook” nie, want daar is nog lig ....)
Verskillende dele ondervind egter perio-diek kragonderbrekings wat soms lank duur. Ou infrastruktuur en tans ook bome wat die kragdrade aan mekaar laat raak is dikwels die oorsake. Gereelde monitering van bome en onderhoud is die ideaal. Die finansiële situasie word as stopblok voorgehou.
Ligte
Hoëmasligte in die gebiede rondom die dorp wat nog nooit produktief was en som-mige baie selde, is 'n groot bron van kom-mer. Ook die gebrek aan hoëmasligte in die dorpgebied (veral in sekere dele soos langs die donker pad na die Kimberley T-aansluit-ing) is 'n ewe groot probleem wat al verskeie
noodlottige ongelukke tot gevolg gehad het.
Die dorp is oor die algemeen in donkerte gehul – apparaat (die cherrypicker) wat al volgens bestuur maande gelede in werking moes wees, word nog op gewag. Intussen is misdaad soveel moontliker in die donker . . .
Watervermorsing
Daagliks word waterpype wat defektief is aangemeld wat gevolglik tot 'n hoër water-rekening vir die munisipaliteit lei. Uit die re-servoir word Maranteng geteister met skoon water wat deur huise loop. Die toespan van die reservoir is al jare gelede met die direk-teur bespreek, terugvoering waarop nog steeds gewag word. Dit is 'n vereiste aange-sien dit vir kinders en mense wat die water misbruik en ook die gevaar van ongewens-de skadelike elemente in die water kan laat beland, noodsaak.
Permanente groentestalletjies
Voor Pep Stores en net aan die oorkant, op die draai waar voertuie soms stop en daar nog gate in die pad is om te vermy, staan hierdie stalletjies jaar in en jaar uit. Spasie wat vir die publiek (parkering en voetgang-ers) gereserveer is, word, sonder enige fi-nansiële bydrae aan die Tsantsabane muni-sipaliteit as eienaar, beset. Hierdie konstruk-sies brei ook al hoe verder uit. Die gesond-heidsinspekteur se inspeksies sal voortaan ook daar vereis word. Die publiek doen na-vraag oor die geldigheid.
Ander vergrype is ook aan die orde van die dag en word raakgesien. As bogenoemde net egter aandag kan kry, sal dit al 'n eerste stap tot die verbetering van die welsyn van Postmasburg en sy inwoners wees.

Tydens die aand van Meneer en Mejuffrou Laerskool Kathu se kroning wat op Dinsdagaand, 8 Mei, gehou is het die deelnemers geleentheid gehad om verskeie mooi en oorspronklike uitrustings aan te trek. Hier volg 'n paar hoogtepunte van die aand. Die wenners was “Principals choice: Boitshepo Mafura, Meneer Macho, Zander Steenkamp, Meneer Sjarmant, Jano du Plessis, Mejuffrou Persoonlikheid, Shakeera Geweld, Mejuffrou Fotogenies, Lynné van Wyk, Tweede Prins, Wenzel Hibert, Eerste Prins, Jacques Kuhn, Meneer Laer-skool. Stephan Brits, Tweede Prinses, Sharike Roussouw, Eerste Prinses Krissie Cloete en Mejuffrou Laerskool, Marga van Zyl.
Die Laerskool bedank graag hul bor-ge: Emodels Kathu, Spur, Trappers, Wimpy, Marinell Beauty Salon, Alba-tross, DoringDraad Deben, Beauty for Ashes Salon, Spar en Hettie du Ples-sis. Dankie dat julle die mooi aand moontlik gemaak het.

Op Saterdag, 12 Mei, was dit die jaarlikse inter-skole tussen Hoërskool Kathu en Hoërskool Kalahari. Die verskeie sportspanne het kragte gemeet teen mekaar om te bepaal wie vanjaar se wenner sou wees. Hoërskool Kathu se spanne het baie van hul wed-stryde gewen onder andere die eerste netbalspan 30 - 25 en eerste hokkiespan 2 - 1, gholf 4 - 0 en die skaak. Tydens die hoof wedstryd van die rugby het Hoërskool Kalahari gewen met 34 - 22.
Albei skole het baie goeie sportmanskap getoon en almal het hulle harte uitgespeel. Wel-gedaan aan al die spanne en spelers !

Die volgende twee dogters van Curro Kathu is gekies vir die Noord-Kaap Robyne netbalspan. Shireen Whitehead (links) en Demi Macvay (regs). In die middel verskyn Juffrou Nelia Strauss.

The Minister of Mineral Resources Gwede Mantashe had a day's con-sultative meeting with the community of the John Taolo Gaetsewe region in Kathu on May 04, 2018.
Top on the agenda was the stormy mining charter deliberations that seek to perfect areas of concern within the blueprint.
As good proposals and contradictions poured on the floor with mixed feelings, the community felt that Mr Mantashe's visit was a mere surprise for the very important con-sultative process in building a solid mining charter that directly affects them.
While the turnout was convincing for the constructive contributions, massive attend-ance had a potent to create disorderliness, as some local mining activists were ready with disruptions that normally characterise such meetings.
Like members of the church presenting their myriad challenges to the pastor for spi-ritual intervention, minister Mantashe was precisely in that position, as community members raised interminable concerns re-garding mines in the region.
Among thorny issues raised were skills shortage in the John Taolo Gaetsewe re-gion, the shortage of colleges in the area to empower locals with relevant mining skills and the shortage of health facilities. Patients have to be referred to Kimberley or Bloem-fontein hospitals while mines are producing billions worth of minerals to avail such faci-lities in the area.
Another issue raised was that politicians continue using local chiefs to enrich them-selves and that people are enriching them-selves through trusts and that municipalities approach mines with a begging bowel to develop the communities. There was a chorus that mines are short-changing the communities in as far as employment is con-cerned.
The community raised lack of transparen-cy in mine ownership and that the depart-
ment officials are dictated to by the mines, because they do not know or understand their legislation. In a nutshell the community said that the local mines are doing injustice to the community.
In a brief session with the media, Minister Mantashe was in tandem with the pertinent concerns raised during the sessions. How-ever, he threw the gauntlet to the community saying that while legislation is here to regu-late the operations of the mines; the com-munity must formulate resolute structures to engage and negotiate with the surrounding mines to ease tensions.
The new legislation is intended to further create harmonious relations between mines and the communities, as well as to safe-guard the interests of the workforce.
The proposed new mining charter seeks to strike a balance amongst mine owners, communities and the legislation.
Activists believe mine owners are shed-ding crocodile tears while cargo carriers are roaring down the roads day and night laden with the valuable ore while the communities are left handling only the dust.
The issue of trusts resorting to investments in place of directly serving the community as initially intended, the minister said that the community must have a voice on how the trust is composed and how it must serve the interests of the community. He said challen-ges faced by the communities in the mining areas are almost identical throughout the country.
Speaking to local forum leaders outside the Kalahari Country Club in Kathu who have the penchant for closing the roads in and around the Hotazel area, they said that the minister sounded too big a master to listen to a baby crying for breast milk. “The minister was dod-ging questions because they (the ministers)
are protecting their own interests in these mines and that is common knowledge. No wonder mine managers are behaving so shrewdly, it is because the referee is also a player in the field,” Patrick Masilo, one of the activists, said.

Petra Diamonds Finsch Mine is pleased to welcome Ntokozo Ngema to the team.  He has been appointed as General Mana-ger as of 16 April 2018
Mr Ngema started his mining ca-reer with Goldfields as a learner of-ficial back in 1995. He went up the ranks until he was appointed Shaft Manager at Driefontein 4 Shaft.  
In 2005 he moved to Lonmin as Section Manager where he was later promoted to various roles, including Safety Manager, Mine Manager and acting Senior Manager Mining.
During his time at Lonmin, he was also involved in many business im-provement projects, such as hybrid mining and optimisation of Lonmin open cast business unit.
Mr Ngema joined Kumba in 2008 to head up the business improve-ment (BI) portfolio for the entire group This included aligning Kumba
BI strategy to that of Anglo Ameri-can, as well as developing BI policy, BI Reference Book, BI Functional Structure, Mine to Market Optimisa-tion and Delivery of R2-billion BI val-ue for Kumba as a group.
In 2011, after three years with Kumba, Mr Ngema accepted an in-ternal transfer to Anglo American Rustenburg Platinum Mines, now Si-banye Platinum. He joined Platinum Division as a Senior Principal Mining Engineer and later Mine Manager and Production Manager.
He has also been involved in va-rious independent mining consult-ing roles, focusing on business opti-misation and mining technical sup-port.
He is married to Yandiswa and they have two children.
Finsch mine wishes him well in his appointment.

Twee leerders van Duineveld Hoër-skool in die ZF Mgcawustreek het op 01 April 2018 in Beijing China goue toekennings behaal tydens hul deelname aan die Internasional Science Fair kompe-tisie. Hulle is Marizaan Saunderson en Marilet  Knoesen.
Die Kalaharistreek het vanaf 03 - 05 Okto-ber 2017 aan die 37ste International Scien-ce Fair kompetisie vir jong wetenskaplikes in Johannesburg deelgeneem waar onge-veer 607 leerders met 540 projekte vanoor die hele Suid-Afrika deelgeneem het. Elf leerders van die Kalaharispan het deelge-neem.
By dié geleentheid is drie leerders van die 
Kalaharispan gekortlys om deel te vorm van 50 leerders wat moontlik Suid-Afrika in China kon verteenwoordig.
Na die keuses gemaak is, was die leer-ders blootgestel aan verdere onderhoude en uitdunne en is Marizaan en Marilet ge-kies om in China deel te neem. Die uitstaan-de prestasie wat daarna gevolg het, is vir dié twee leerders en hulle begeleiers van die ZFM-streek, prysenswaardig.
Hulle projek was “Prostese wat warm en koud kan maak”. By nadere navraag is die verduideliking gekry dat 'n prostese wat by 'n persoon aangebring word, bv. 'n kunsarm of -voet, in die winter koud is en in die somer warm. Dié jong dametjies (hulle was met
hulle deelname verlede jaar graad 10 leerders) met hulle projek, het 'n aanpas-sing in temperatuur bewerkstellig wat groot gemak en gerief meebring vir persone met prosteses.
Mnr David Pretorius, die streek se Direk-teur van die International Science Fair, sê almal wat meegehelp het om hierdie pres-tasie te behaal is saam met die leerders verheug oor die suksesvolle deelname oor-see.
Minstens 50 lande het deelgeneem wat die prestasie vir die streek uitstaande maak. Mnr. Pretorius en die komitee word geluk gewens met hierdie suksesvolle deelname. By die vorige deelname in
Johannesburg is ook melding gemaak van die ouers se waardevolle betrokkenheid.
Marizaan se ouers is mnr en mev Pieter en Ohna Saunderson en Marilet se ouers is mnr en mev Jan en Corné Knoesen.
 Wel gedaan aan almal met die sukses-volle deelname.

Die groep van Dance Fever Studio het gekwalifiseer om aan die Dance World Master kompetisie in Porec, Kro-asië te gaan deelneem. Hulle het op 17 Mei vertrek na Europa saam met die Suid-Afrikaanse span. Dertig lande stuur hul kwalifi-serende groepe met duisende dansers wat dit uitspook op die verhoog in 'n 7 dae lange kom-petisie. Lande wat deelneem sluit in: Brasilië, die Verenigde Konin-kryk, Rusland, Frankryk, Duits-land, Meksiko, Romenië en vele meer!
Die groep se afrigter Marli Stevens, sê dat die groep die afgelope 6 maande ontsettend hard aan hul items geoefen het. Die kompetisie is baie straf en die
standaard is van hoë gehalte, maar die groep is gereed om net hulle beste te gee. Die dansers is baie dankbaar vir hierdie groot geleentheid, hulle afrigter en ouers is baie trots op hulle. Dis 'n voorreg vir elkeen van die dansers om vanuit die Kalahari te kom en Suid-Afrika in Europa te kan verteen-woordig. Die groep is baie opge-wonde en sien uit na dit wat hulle alles gaan leer tydens die toer.
Graag bedank Dance Fever Studio alle borge wat gehelp het met fondsinsamelinge vir die toer. Dit word werklik waardeer! 'n Groot dank aan Albatross vir die borg van die seremonie tydens die oorhan-digings aand van die spandrag. Elke ouer word ook opreg bedank, julle maak die groep trots.

winner was the very impressive Edward Mutero from Kathu. Many people don't really think of Bodybuilding as a sport, but if you consider the incredible amount of hours training, the harsh diets they follow and the discipline involved in this sport, it's unde-niable. When we asked Edward Mutero what it entails to prepare for such an event, he reckons he trains up to 4 hours a day in the gym. His diet consists of 6 to 8 meals a day which includes up to 12 eggs and sup-plements needed which can cost up to R12 000. Not only are these athletes nice to look at but the discipline and focus of these ath-letes are impressive and a show like this is an inspiration for you to hit the gym or get healthy.
The next event in Kathu will be the provin-cials which will be held on 11 August 2018. Well done to the organisers for hosting an awesome event, congratulations to all the winners and a great big thank you to all the sponsors involved. See you in the gym !


For the 4th consecutive year, the IFBB (International Federation of Body Building) together with the BBSA FS/NC (Body Building South Africa / Northern Free State and Northern Cape hosted the Kathu Classics and the Pro-vincials on Saturday 07 April 2018, in Kathu at the Kalahari Country Club. It was an incredible show case of beautiful people with impressive physiques and form that took to the stage to impress the judges and audience with skillful poses. The compe-tition had many different categories of which the most popular were the obvious ladies Beach Bikini category and of course the big boys with the big muscles, the Classic Bodybuilding Physique.
 The winners included: Jacolene Meyer (Novice Beach Bikini); Laurene Vermeulen (Body Fitness); Jan-Hendrik Vosloo (Men's Physique); Phillip van Schoor (Novice Junior Bodybuilding); David Kleinbooi Louw (Masters O/40) and the Men's Overall

The past weekend was the final of the JTG 2017/2018 League at Kathu Cricket Club. What a Final it was! Old rivals Kathu vs Postmasburg were at it again for the prized trophy.
It was certainly a Final for the books and
will long live in the memory of those who played in it and the supporters who witnessed it. The final was filled with action, drama, suspense, rain delays, nerves, jubilation and heartache...it had everything!
Kathu won the toss and elected to bowl on an overcast morning. Their bowlers were on top at the start reducing Postmasburg to 59/6. A few missed chances, a rain delay coupled with a gutsy and determined fightback by the Swart twins, Herman Swartz and Danie Swartz, got Postmas-burg back into the match and ensured that they posted a very competitive 182 all out.
With their tails in the air the Postmasburg boulers came out with all-guns-blazing, again led by Danie Swartz and veteran Ernst Ferreira. These two bowlers showed exactly why they are at the top of the league
bowling standings. They reduced Kathu to 45/5 and swinging the match towards Postmasburg. But all was not lost, thanks to a match saving 102-run partnership between Johanco Faihst and Jakkie van Wyk. The pair rebuilt, frustrated the bowling attack and picked off the runs to creep closer.
Needing 36 runs to win, with 5 wickets in hand, Postmasburg played their last card, to bowl Danie Swartz. The move proved to be a genius one as he got Johanco Faihst out for 94, which again opened the door for Postmasburg a whisker, which was all they needed.
Late drama followed with even more wickets falling, overthrows, sixes, injuries and near run-outs. Eventually two runs were needed with one wicket in hand. A
beautiful cover drive for four by Carel Coetzer won the match and ended one of the most thrilling finals in recent memory.
It was ended in true Club cricket style, with a few cold and some laughs between the two teams, hard on the field but friends off the field, the way it should be.
Postmasburg - 182 all out Danie Swartz 63, Herman Swartz 49, Hilton Duimpies 3/10, Carel Coetzer 3/35
Kathu - 183/9 Johanco Faihst 94, Carel Coetzer 24*, Danie Swartz 4/22, Ernst Ferreira 2/35
Kathu won by 1 wicket.
Man of the Match: Johanco Faihst and Carel Coetzer for their cool heads under pressure and match winning performances. Well done!
Kathu Cricket Club would like to thank Postmasburg Cricket Club for a great match and congratulate them on a great season. A team full of fighters, we look forward to continue this fantastic rivalry! Enjoy the off season.
This ended the 2017/2018 Season for Kathu Cricket Club. It was a very successful season for the Club, winning all three trophies available in the JTG Region:
- JTG League Title (6th consecutive season);
- JTG Pro20 Tournament; and
- JTG 6-a-Side Tournament.
Thanks to all the players and supporters for your commitment through the season, we look forward to the next one!

Huis Jan Vorster oorlede :

Mev. Anna Brunsdon (79) wat die afgelope twee jaar 'n inwoner van Huis Jan Vorster was, is oorlede. Mev. Brunsdon is in die Gariep Hospitaal in Kimberley opge-neem nadat sy eers 'n galblaas operasie ondergaan het maar later ook met ander inwendige organe probleme ondervind het. 

Mev. Brunsdon laat vier kinders agter: Mev. Lynette Stander van Postmasburg, skool-hoof by die plaaslike Laerskool, mev. Desiré Lund van Beaufortwes, prof. Alfred Brunsdon van Lichtenburg en Bennie Brunsdon van die Kaap. Ook agt kleinkinders en drie agterkleinkinders. 

 'n Roudiens word Vrydag, 21 April 2017 om 14:00 by Huis Jan Vorster vir mev. Bruns-don gehou. 

Stryd teen kanker:

Mev. Amanda Calitz (58) wat 'n lang stryd teen kanker gehad het (wat ons periodiek oor berig het) is in die Gariep Hospitaal in Kimberley oorlede waar sy opgeneem is toe sy ernstige simptome ontwikkel het weens haar kankerprobleem. Mev. Calitz het haar eerste operasie in April 2012 on-dergaan nadat kolonkanker gediagnoseer is. Sy het sedertdien gereelde behandeling ondergaan; ook nadat daar in 2016 ver-spreiding gediagnoseer is. Amanda was 'n sersant-majoor in die Weermag op Lohat-lha. Hulle het in Februarie 2017 na Da-niëlskuil verhuis omdat familie wat daar woon behulpsaam kon wees. 

 Mev. Calitz laat drie kinders agter asook 'n suster en skoonsuster in Daniëlskuil. 

 'n Roudiens word op Saterdag 22 April 2017 om 11:00 in die NG. Kerk op Post-masburg vir mev. Calitz gehou. 

 Aan die familie en vriende van mev. Anna Brunsden en mev. Amanda Calitz ons diepe meegevoel met die heengaan van geliefdes wie se plekke in hegte familie-verbintenisse nou groot leemtes laat. Mag Hy u metgesel wees in hierdie hartseer tye.

Mev. Emma Marais van Springbokstraat Postmasburg wat eers in die intensiewe sorgeenheid in Upington was met 'n bynier-probleem en later na die Gariep Hospitaal in Kimberley oorgeplaas is, is weer tuis na-dat die medikasie en behandeling in Kimberley suksesvol verloop het.  Na verneem word is sy swak maar maak goeie vordering.

Mnr. Dawid Swanepoel van Vleistraat Postmasburg wat in die Gariep Hospitaal was waar 'n gewas verwyder is, is ook tuis en die goeie nuus is dat die gewas geen gevaar inhou nie. 

 Mnr Theo Coetzee van Houtstraat  Postmasburg is ook tuis maar is nog onge-steld. Hy gaan weer in die dae vir toetse en vir 'n opvolg ondersoek na die Gariep Hospitaal in Kimberley. 

Matthew 6:6 NIV “But when you pray, go into your room, close the door and pray to your Father, who is unseen. Then your Father, who sees what is done in secret, will reward you.”
Prayer is intimate communication with our Father in heaven. The Lord invites us all to pray and we are urged to pray with-out ceasing.
Jesus also frequently prayed. We read in Luke 6:12 ”One of those days Jesus went out to a mountainside to pray, and spent the night praying to God.”
We must be careful not to pray with selfish motives, but to pray according to the will of God. Our prayers should also be offered in faith. Through our prayers God can bring about revival and change can come in our circumstances.
John Wesley wrote : “God does nothing on the earth save in answer to believing prayer.”
It is important to honour God in our prayers and acknowledge His sovereign-ty.
James 5:16 Ampl “......The earnest (heartfelt, continued) prayer of a right-eous man makes tremendous power available (dynamic in its working).”

Ons Vader stel nie net belang in ons geestelike lewe nie, maar in ons hele menswees. In ons eenheid met Christus is dit God se begeerte dat Sy kinders vrolik moet wees en die goeie van die lewe wat Hy hier op aarde vir ons gee, geniet. In Prediker 3:13 staan geskryf dat om die goeie van die lewe te geniet n gawe van God is. Ons kan die saamwees met familie en vriende geniet. Geniet die lieflike natuur om ons, uitstappies, goeie musiek, om n mooi boek te lees en om n stokperdjie te beoefen. Miskien is jou huwelik somber. In Pred. 9:9 lees ons: “ Geniet die lewe met die vrou wat jy liefhet, al die dae van jou nietige lewe wat Hy jou gegee het onder die son -....” Geniet ons dit om die Here te dien en te eer? Jesus vermaan ons in Matt. 6:16 om byvoor-beeld nie met n lang gesig te vas soos die skynheiliges nie. By eredienste is ons dikwels baie ernstig en glimlag skaars. Ons behoort dit te geniet om as gelowiges saam die Here te aanbid. Besluit vandag om elke oomblik die lewe te geniet wat God jou gee.

KATHU INN

Top Stories

Grid List

Northern Cape Premier Sylvia Lucas, along with a delegation, is attending the Bloodhound Supersonic Car's (SSC's) first ever public run, which is sche-duled to take place at the Aerohub Enter-prise Zone, Newquay Airport, Cornwall in the UK.
The delegation to the UK includes senior politicians, government officials and pupils from various schools, comprising six pupils from high schools offering science, techno-logy, engineering, mathematics and tourism subjects, as well as the top two pupils in ma-thematics and science from Rietfontein High School.
The spokesperson for the Premier's Of-fice in Kimberley, Bronwyn Thomas-Abra-hams, stated that the objective of the United Kingdom mission was to show the pro-vince's support for the Bloodhound project and to strengthen partnerships with the UK and Bloodhound Supersonic Car (SSC) stakeholders.
She said that the opportunity will be used to promote the Northern Cape and Green Kalahari as tourist destinations and explore educational opportunities presented by the Bloodhound project for fields such as science, technology, engineering, mathe-matics and tourism. Further clarity will be gained on the project details and roll-out for the South African run at Haksteenpan in the Northern Cape.
This project has been supported by the
province since 2010 with the small villages in the Mier area preparing the track. The pro-ject has contributed significantly to job creation in this area with over 300 communi-ty members assisting with the track clear-ance.”
Ms Thomas-Abrahams said that the MEC for Sport, Arts and Culture, Bongiwe Mbin-qo-Gigaba, would serve as the acting pre-mier from October 22 until November 01. DFA

Local poet releases a book

Adelaide January, a young poet from Seoding village in Kuruman released a book titled Mending Broken Pieces. She started writing at the age of 16 years old.

She completed matric at Wrenchville High School and obtained a Certificate in Wholesale and Retail Management. Currently she is studying towards a Diploma in Public Relations.

In 2003, she established an organization called Kurara Wordsmiths (KWS) which aims to provide a platform to poets and writers in and around Kuruman. Kurara Wordsmiths have an annual event that allows them to share their talent.

Her greatest achievement includes being one of the Mail & Guardian’s 200 Young South Africans 2016 for making an impact in her community.

Mending Broken Pieces is a prose and poetry book that consist of eleven poems, mostly written in the English language with some parts of the work in Setswana. It took her two years to publish this book as it is very close to her heart and is all about what she is passionate about.

Adelaide is inspired by her surroundings and social issues within her community. Her role model is Lebo Mashile, who is a well-known international and national poet and television personality.

Adelaide’s advice to upcoming writers and poets is : “Keep writing, equip yourself and polish your talent and technique by attending workshops and showcasing at various events.”